SMAPいいとも(増)10:00~11:45TNCテレビ西日本特大号ものまね歌合戦全曜日大集合 舞台裏 稲垣吾郎 中居(秘)私服1年分公開
SMAP POWER SPLASH19:00~19:55bayfm